Lêkolîn ji hilbijartina bihayên bûza

Rêveberiya giştî ya bazirganî ya girêdayî desteya aborî li kantona cizîrê beşê lêkolînê tevî zabîtê gera wan hat çêkirin jib o lêkolînkirina bûza û hilbijartina bahaya wê.

Rêveberiya bazirganî beşê lêkolînê tevî zabîtê gera wan ser hin fabrîqeyên çêkirina şêranî û bûza hat kirin û ji wan fabrîqa Sîvan û Havana ji bo hilbijartina bihaya bûza.

Lêkolînê kemiye û cureya madeyên pêwîst deman kir ji bo çêkirina bûza û wê têgihîn dekeve di ku dîrasa wê bi dawî bibe.

RAGIHANDINA ABORÎ

التعليقات متوقفه